Mieszkanie zostało podzielone? Kupimy Twoją część !

Cena : 1.00 PLN

Otrzymałeś część mieszkania i chcesz sprzedać swój udział?
Odkupimy Twoją część we współwłasności.
Skontaktuj się z nami !
Tel.571-360-354
www.citihaus.pl